Stmievanie LED modulov

Je možné stmievať LED diody pomocou zdroja?

Stmievanie LED diod napájacími zdrojmi MEAN WELL sa  pri priamom zapojení LED realizuje zmenou výstupného prúdu (v režime konštantného prúdu). V závislosti od riadiacej veličiny zdroj mení svoj výstupný prúd a tak dochádza k zmene svetelného toku LED diódy. Stmievanie je teda bez nežiadúceho flickeringu.
Stmievateľné napájacie zdroje sú ovládané externým stmievačom a to:

- triakový stmievač, ktorý tvaruje vstupnú fázu 230V a podľa jej tvaru zdroj mení výstupný prúd, napríklad PCD-40-1050B. (často označované ako "rezanie fázy")

- stmievačom, ktorý generuje riadiace napätie 1 až 10V DC, pwm signál (10V/1mA), alebo odpor 10k až 100kOhm. 

- DALI zbernicou

- KNX zbernicou

- iné (napríklad EO, NFC, WiFi)

Odporúčané napájacie zdroje MEAN WELL sú napríklad ELG-150-24B, XLG-240-H-AB, NPF-90D-24..