Smart timer dimming

Smart timer dimming - Séria ELG

 

Pri riešení požiadaviek na napájanie pouličného osvetlenia sa často stretávame s nutnosťou čo najväčšej úspory energie formou zníženia svetelného toku osvetlenia v čase keď na verejnom priestranstve nie je obvyklý pohyb, najčastejšie medzi 22:00 a 4:00 hodinou. Túto požiadavku dokážeme vyriešiť naprogramovaním stmievania LED osvetlenia bez ďalších zásahov.

Napájacie zdroje série ELG-D2 s programovateľnou funkciou (Smart timer dimming), napríklad ELG-150-C1050D2 sú inteligentné zariadenia, ktoré je možné pomocou vodičov naprogramovať podľa požiadaviek zákazníka a následne pri pravádzke už nevyžadujú žiadne servisné zásahy a ani dodatočné nastavenia.

Napájací zdroj /napr. ELG-150-C1050D2/  pripojte k PC cez programátor SDP-001 a po zapojení zapnite zdroj:

Nainštalujte si riadiaci softvér nutný na programovanie zdrojov ELG-D2 a spustite ho. Software a návod si môžete stiahnuť tu.
Po spustení softvéru sa Vám ukáže úvodná obrazovka s hlavným menu:

Pomocou softvéru je možné nastaviť jednotlivé funkcie a riadenie zdroja:

AOC - Adjustable maximum output current
Keď zapnete túto funkciu, tak môžete znížiť maximálny výstupný prúd zdroja. Napríklad, ak použijete napájací zdroj ELG-150-C1050D2, tak pomocou percentuálneho zníženia (66%), alebo priamym zadaním znížite výstupný prúd na 700mA, alebo na iné požadované podľa vašej aplikácie.

CLO - Constant light output
Zapnutím tejto funkcie zabránite zníženiu svetelného toku LED vzhľadom na prevádzkový čas.
Ako je zrejmé, tak svetelný tok LED v závislosti na dobe prevádzky klesá. Funkciou CLO dokážete nastaviť, aby na začiatku životnosti LED boli vaše LED napájané napríklad 80% menovitého prúdu a po prevádzke sa časom táto hodnota zvyšovala až na 100%. Tým zabránite efektu zníženia svetelného toku Vašich LED bez nutnosti akéhokoľvek servisného zásahu. Percentuálnu hodnotu výstupného prúdu a aj čas a úrovne zvyšovania je možné nastaviť podľa požiadaviek zákazníka.

Dimming profile - nastavenie úrovní stmievania
Touto funkciou nastavíte počet úrovní stmievania a aj ich čas.
K dispozícii sú tri profily stmievania, ktorých intervaly a trvanie je možné meniť:
Fixed profile - bez adaptívneho nastavovania.
Adjustable proportion profile - s automatickým adaptívnym nastavovaním, vychádza z priemeru 7 predchádzajúcich výsledkov - doby prevádzky. Podľa predchádzajúcich výsledkov sám nastaví ďalší čas prevádzky a proporcionálne zmení nastavenie jednotlivých intervalov stmievania. Preto nie je nutné aby akákoľvek obsluha menila letný a zimný čas, alebo menila časy intervalov. 
Midpoint-set profile - s automatickým adaptívnym nastavovaním podľa nastavenia polnoci.

Output override - po zapnutí zaručí maximálny nastavený výstupný prúd.

Fade time - umožní nastaviť jemné prechody medzi intervalmi. Zabráni sa tak pri pouličných lampách efektu slepoty vodičov pri náhlej zmene svetla. Čas prechodu medzi intervalmi je možné nastaviť jednotlivo.

Lifetime - umožňuje zadať životnosť LED a napájacieho zdroja v hodinách prevádzky a po uplynutí zadaných parametrov vás LED po zapnutí upozorní krátkym blikaním na ukončenie životnosti.

Dimming profile DEMO - predvedie Vám ukážku nastavenia v zadanom čase /napr. 5 min/. 

V prípade záujmu odporúčame vytvoriť vlastný LED profil u nás na zdrojoch ELG-D2 (napr. ELG-150-C150D2) na jednom kuse a následné objednávky väčšieho množstva realizovať dodaním zákazníckeho nastavenia do výroby a dodávať následne zdroje ELG-D (napr. ELG-150-C1050D) s Vami vyšpecifikovaným nastavením. Ušetria sa tak nemalé prostriedky, ktoré by boli nutné pri manuálnom programovaní jednotlivých zdrojov. Rozdiel medzi ELG-150-C1050D2 a ELG-150-C1050D je ten, že zdroje ELG-150-C1050D2 majú vyvedené vodiče určené na pripojenie programátora. 

Napájacie zdroje série ELG sa dodávajú v týchto typoch:

ELG - zdroj s IP67, bez možnosti nastavenia výstupných parametrov (napr. ELG-100-C1050)
ELG-A - zdroj IP65, s možnosťou nastavenia výstupných parametrov podľa PDF špecifikácie (napr. ELG-100-24A)
ELG-B - zdroj s IP67 s funkciou stmievania /3v1/, napr. ELG-150-24B
ELG-DA
 - zdroj s IP67, určený pre riadenie na báze DALI (napr. ELG-100-C700DA)
ELG-D2 - zdroj s IP67, funkciou SMART TIMER DIMMING s možnosťou naprogramovania, viď obrázok vyššie (napr. ELG-100-C1050D2). Tento model je určený na naprogramovanie a odladenie zákaznícky navrhnutého stmievania a zaslanie modifikácie programu do fabriky MEAN WELL, kde bude program sériovo nahratý do zdrojov ELG-D a tie vo vyššej sérii dodávane zákazníkovi.  
ELG-D - zdroj s IP67, funkciou SMART TIMER DIMMING, ktorý je už naprogramovaný podľa zákaznícky navrhnutého programu v ELG-D2 a sériovo vyrábaný bez možnosti preprogramovania, nemá vyvedené programovacie vodiče (napr. ELG-100-C1400D)