Ako zaťažovať viac-hladinové zdroje

Ako zaťažiť jednotlivé hladiny viac výstupových zdrojov?

Pri zdrojoch s viacerými výstupnými hladinami je nutné tieto jednotlivé hladiny zaťažovať podľa predpísaných minimálnych a maximálnych prúdov. Zdroj s viacerými výstupnými hladinami pracuje aspoň s minimálnou záťažou /viď poznámka 3 v PDF špecifikácii/, bez záťaže sa zvyčajne vypne.

Napríklad RD-85A je nutné zaťažovať /viď parametre zdroja na web stránke, alebo políčko Current range v PDF špecifikácii/:
Vetva 1 (CH1): +5V v rozmedzí 2A až 10A
Vetva 2 (CH2): +12V v rozmedzí 0,3A až 5A   

Prípadne sa riaďte odporučením v PDF špecifikácii.

 

 

Pri zaťažovaní jednotlivých vetiev prosím dbajte na to, aby nebol prekročený celkový menovitý výkon zdroja /políčko Rated power v PDF špecifikácii/.