Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov /GDPR/

 

Spoločnosť JDC, s.r.o., IČO: 36419192, so sídlom Mierová 1035/26, 038 52 Sučany, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Žilina, Odd: S.r.o. Vložka 15014/L, si je vedomá významu ochrany osobných údajov a súkromia fyzických osôb a z tohto dôvodu Vás nižšie informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré potrebujeme pre vybavenie vašej objednávky.

Pri zhromažďovaní, uchovávaní a spracovávaní osobných údajov zákazníkov postupujeme v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR.

Účelom tohto dokumentu je splniť informačnú povinnosť voči subjektom osobných údajov vyplývajúcu z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľom informačných systémov pre spracovanie Vašich osobných údajov je:

JDC, s.r.o.

Mierová 1035/26

038 52 Sučany

IČO: 36419192

Osobné údaje, ktoré nám zveríte, spracovávame z nasledujúcich dôvodov:

Predaj tovaru, poskytovanie služieb a plnenie zmluvy – osobné údaje, ktoré ste uviedli v rámci objednávky /meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, e-mail/ sú nevyhnutné pre jej spracovanie, vybavenie a prípadnú potrebu reklamácie.

Vedenie účtovníctva – v prípade vybavenia Vašej objednávky nutne potrebujeme Vaše osobné /fakturačné/ údaje, nakoľko nám zo zákona vyplýva povinnosť vystavovať, evidovať a archivovať daňové doklady.

Marketing – poskytovanie informácií – Vaše osobné údaje /e-mail, meno, názov spoločnosti, poprípade pracovnú pozíciu, adresu/, využívame za účelom priameho marketingu a informovania vás o ponuke našich produktov.

Google Analytics

Tento web využíva službu Google Analytics, ktorého poskytovateľom je spoločnosť Google, Inc. (ďalej len Google). Jedná sa o službu, ktorá zaznamenáva správanie návštevníkov webových stránok a umožňuje ho vyhodnocovať. Tým pomáha zlepšovať webové stránky, ich užívateľskú prívetivosť.
Zbierané dáta o užívateľoch stránok sú anonymné. Služba nezbiera osobné a ani citlivé údaje. Google môže tieto informácie o užívateľoch poskytnúť tretím osobám, ak je to požadované zákonom alebo ak budú tieto tretie osoby spracovávať tieto údaje pre Google.
Služba Google Analytics je naviac rozšírená o nasledujúcu reklamnú funkciu, ktorú poskytuje spoločnosť Google:

 • Remarketing.
 • GDN (Google display network) reporting.
 • Demografické a záujmové prehľady Google Analytics.

Viac informácií o využívaní a zbere dát nájdete v zmluvných podmienkach spoločnosti Google.
Ak si neželáte byť zahrnutý do štatistík služby Google Analytics, môžete využiť možnosť zablokovania cez Google Analytics Opt-out.

Pokiaľ používate účet Google a povolili ste v ňom využívanie pridružovania údajov pre účely personalizácie reklamy, môžete v rámci anonymných štatistík Google Analytics využívať údaje o užívaní rôznych zariadení užívateľmi Google účtu za účelom zlepšenia našich služieb. Tieto údaje môžete spravovať vo svojom účte Google na stránke Moja aktivita.

Cookies

Na webových stránkach www.meanwell.sk dochádza k zhromažďovaniu informácií o správaní sa užívateľov pomocou súborov cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory s informáciami, ktoré internetové stránky ukladajú na váš počítač alebo mobilné zariadenie v prípade, že tieto webové stránky prechádzate. V týchto súboroch sú uložené informácie o vašich krokoch a nastaveniach. Náš web používa súbory cookies s cieľom zaistiť užívateľom lepší užívateľský komfort a tiež zlepšiť funkčnosť a výkonnosť stránok a taktiež z marketingových a propagačných dôvodov.

Na tomto webe používame následujúce cookies:
Cookies prvej strany – sú potrebné pre zaistenie chodu webových stránok (krátkodobé). Zároveň využívame dlhodobé cookies pre zbieranie agregovaných anonymných dát o návštevníkoch webu (Google Analytics).
Cookies tretej strany – cookies reklamných systémov, sociálnych sietí, vložených videí…

Nastavenie súboru cookies

Nastavenie súboru cookies je možné vo webovom prehliadači zmeniť, ale v prvom rade je potrebné Vás upozorniť, že pokiaľ budú cookies deaktivované v prehliadači, nebudete ďalej môcť využívať všetky interaktívne prvky našich webových stránok. Väčšina novších webových prehliadačov (ako Google Chrome, Internet Explorer…) ponúka možnosť kontroly uložených cookies prostredníctvom nastavenia prehliadača. Pomocou nastavenia svojich prehliadačov môžete jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať či natrvalo zakázať ich použitie, tiež je možné blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie prosím použite "Pomocníka" Vášho prehliadača. Pokiaľ bude mať Váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany nášho serveru.

Využívanie podobných technológií

Vzhľadom ku skutočnosti, že súbory cookies nie sú jediný spôsob, ako je možné sledovať alebo rozpoznať užívateľa webových stránok, sú podľa potreby používané aj iné podobné technológie (sledovacie programy), ktoré sledujú našich užívateľov. To nám napríklad umožňuje sledovať vzorce správania užívateľov na našom webe a to využiť pre marketingové účely, poskytovať alebo využívať služieb cookies, či zlepšovať výkon online funkcií.


Remarketing

Pre účely remarketingu Prevádzkovateľ zhromažďuje súbory cookies uložené v prehliadači návštevníka. Remarketing je zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev návštevníka stránok www.meanwell.sk. Po príchode na webové stránky je návštevník označený a anonymne zaradený do zoznamu cieľového publika. Toto označenie je zaistené cez súbory cookies. Dáta z remarketingu požívame výhradne k segmentácii návštevníkov za účelom doručenia relevantnejšieho reklamného oznámenia. Segmenty sú vytvorené na základe niekoľkých všeobecných vzorcov správania návštevníkov. Komerčné oznámenia sú zobrazované vo vyhľadávačoch Google, a pod. Remarketing je zaistený prostredníctvom remarketingových platforiem, ako napr. Google AdWords a iné.


Odkazy na weby tretích strán

V priebehu prehliadania webu môžete naraziť na hypertextové odkazy odkazujúce na webové stránky tretích strán. Poskytovateľ nezodpovedá za zber ani použitie osobných údajov na týchto webových stránkách či aplikáciach a doporučuje vám, aby ste sa pred prehliadaním týchto webových stránok či použitím takých aplikácií a služieb dôkladne zoznámili s príslušnými podmienkami a prehláseniami o ochrane osobných údajov.
Prevádzkovateľ ďalej používa aj prostredie sociálnych sietí, ako sú služby Facebook a iné, za účelom používania a získavania informácií. Tieto moduly plug-in iných platforiem je možné poznať podľa loga a príslušnej štylizácie textu danej platformy. Pokiaľ tak niektorý z týchto modulov plug-in použijete k výberu niektorého z našich webov, ten potom môže vytvoriť priame spojenie medzi používaným prehliadačom a webom príslušnej sociálnej siete. Pretože tento prenos prebieha vždy medzi danou sieťou a prehliadačom, nemáme my a ani stránka www.meanwell.sk prístup k odosielaným dátam a nemá ani žiadne informácie o nich. Pokiaľ ste boli súčasne prihlásení k niektorej z platforiem alebo sa neskôr prihlásite k danej sociálnej sieti, modely plug-in budú môcť automaticky pripojiť informácie k Vášmu účtu. Rovnaký postup platí aj pre použitie modulov plug-in (napríklad tlačítka „páči sa mi“) alebo pridávanie komentárov.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym tretím stranám, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná za účelom doručenia Vašej objednávky. Sú to najmä prepravné spoločnosti v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, e-mail, v prípade potreby aj celkovú cenu objednávky.

Poskytovanie údajov mimo EÚ – osobné údaje spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zabezpečujú adekvátnu úroveň na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

 • právo na informácie – plníme už týmto samotným dokumentom

 • právo na prístup – môžete nás vyzvať na poskytnutie informácií, ako osobné údaje o vás uchovávame

 • právo na opravu – môžete nás vyzvať na doplnenie, prípadne zmenu vašich údajov

 • právo na vymazanie /byť zabudnutý/ - na vaše požiadanie vymažeme tie vaše osobné údaje, ktoré nie sme povinní archivovať na základe iných legislatívnych zákonov /zákon o účtovníctve, zákon o DPH a pod./

 • právo na obmedzenie spracovania- v prípade, že chcete len obmedziť rozsah vašich osobných údajov

 • právo vzniesť námietku voči spracovaniu údajov

 • právo na prenositeľnosť – máte právo vyžiadať si od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré o vás spracovávame

 • právo na sťažnosť – pri podozrení že s vašimi údajmi nenakladáme podľa zákona, môžete podať sťažnosť priamo nám, alebo príslušnému kontrolnému úradu na ochranu osobných údajov.

 • právo odvolať daný súhlas na spracúvanie osobných údajov, ak je tento právnym základom spracúvania

Uvedené práva si môžete uplatniť elektronickými prostriedkami /e-mailom/ na adrese jdc@jdc.sk, alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla spoločnosti JDC s.r.o., Mierová 1035/26, 038 52 Sučany. Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

 

Spoločnosť pri svojich podnikateľských aktivitách spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitných služieb, pričom tieto subjekty pri výkone svojej zmluvnej činnosti pre spoločnosť spracúvajú vaše osobné údaje. Spoločnosť JDC s.r.o. čestne vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbala na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť vašich spracúvaných osobných údajov v súlade s § 39 Zákona č. 18/2018 Z.z.

Chceme vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú akokoľvek spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení obchodného alebo zamestnaneckého vzťahu s našou spoločnosťou.