Paralelné spájanie zdrojov

Je možné spájať paralelne zdroje a tak dosiahúť vyšší výkon /napríklad 2x LRS-150-12/?

Napájacie zdroje MEAN WELL LRS-150-12 nie je možné paralelne spájať a tak zvyšovať výkon.
Zdroje série G3 nemajú zabudovaný prúdový limit a oddeľovaciu diodu a tak by došlo k ich poškodeniu.
Paralelne je možné spájať len zdroje ktoré majú túto vlastnosť vyslovene uvedenú (napíklad.: PSP-600, séria RSP-1000 až 3000, PHP-3500, SDR-480P, SDR-960, séria CSP, séria RST, napájacie zdroje určené pre riešenia v racku a taktiež modulové zdroje). Túto funkciu nájdete v technických popisoch daného zdroja ako "Current Sharing, Parallel Connection".