Sú zdroje MEAN WELL v zhode so SELV?

Sú napájacie zdroje MEAN WELL v zhode so SELV?

Toto nariadenie sa vzťahuje na sekundárne obvody napájacích zdrojov, obvod by mal byť navrhnutý tak, aby zaručil že za normálnych prevádzkových podmienok musí napätie medzi dvomi ľubovoľnými bodmi byť nižšie ako 60V DC.

Napájacie zdroje MEAN WELL sú v súlade s týmito nariadeniami.

Toto nariadenie sa riadi podľa noriem:

EN 62368-1 pre štandardné napájacie zdroje
-napätie na sekundárnom obvode musí byť nižšie ako 60V DC

EN 61347-2-13 pre LED napájacie zdroje
-napätie na sekundárnom obvode musí byť nižšie ako 120V DC

Najnovšie bezpečnstné normy: (k 1.1.2018)

  IEC EN Dátum účinnosti
Informačné technológie IEC 60950-1:2005+A2:2013 EN 60950-1:2006/A2 2013 2.7.2016
Informačné technológie IEC 62368-1:2014 EN 62368-1:2014/A11:2017 4.kvartál 2019
LED IEC 61347:2015
IEC 61347-2-13:2014+A1:2016
EN 61347-1:2015
EN 61347-2-13:2014
EN 61347-2-13:2014/A1:2017
26.3.2018
8.10.2017
28.4.2020
LED CISPR 15:2013/A1:2015 EN 55015 2013/A1:2015 1.5.2018
Zdravotníctvo IEC 60601-1:2005:+A1:2012 EN 60601-1:2006+A11:2011
+A1:2013+A12:2014
26.3.2015
Zdravotníctvo - EMC IEC 60601-1-2:2014 EN 60601-1-2:2015 31.12.2018

 

MEAN WELL zaviedol najnovšie bezpečnostné normy EN 62368

Spoločnosť MEAN WELL ako vedúci výrobca štandardných napájacích zdrojov na svete zavádza nové štandardy v bezpečnosti elektrických zariadení podľa normy EN 62368. Táto norma bude postupne zavedená pre napájacie zdroje MEAN WELL  v priebehu roku 2018. Od roku 2020 bude bezpečnostná norma týkajúca sa bezpečnosti zariadení pre informačné technológie IEC 60950 nahradená novou normou IEC 62368.

Aby nedošlo k nepríjemnostiam so zavádzaním nového bezpečnostného štandardu, tak spoločnosť MEAN WELL sa zaviazala, že toto nariadenie zavedie pre svoje výrobky do konca roku 2018. V náväznosti na tento záväzok bolo zriadené v spoločnosti MEAN WELL certifikačné centrum.

Pán Jonny Huang z MEAN WELL Group Certification Centre objasňuje, že podľa posledného nariadenia Európskej komisie z roku 2017 o zariadeniach s nízkym napätím (LVD)  budú v norme EN 62368 implementované nariadenia, ktoré boli doteraz zahrnuté v normách EN 60950 (zariadenia pre informačné technológie) a EN 60065 (audio, video zariadenia).   

Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC) predĺžil dátum účinnosti o 18 mesiacov, a to z 20.6.2019 na 20.12.2020. Tento odklad však nebol oficiálne potvrdený  vyhláškou v úradnom vestníku. Preto spoločnosť MEAN WELL stále počíta s oficiálnym dátumom účinnosti od 20.6.2019. Okrem tejto skutočnosti musia výrobcovia pracovať s poslednou vydanou verziou nariadenia, čo je EN 62368-1:2014/A11:2017. 

Spoločnosť MEAN WELL má pripravené akreditované laboratória, ktoré sa nachádzajú na Taiwane a v Číne - Huadu – GuangZhou. Laboratórium na Taiwane bolo akreditované podľa UL 62368-CTDP (klientský testovací dátový program) a TUV-EN 62368-CTF STAGE 1, čo znamená že certifikáty bezpečnosti podľa IEC 62368 môžu byť vydané až po testovaní v laboratóriách spoločnosti MEAN WELL. Táto akreditácia nám značne skráti čas nutný na recertifikovanie výrokov, čo značne ocenia zákazníci pri uvádzaní ich výrobkov na trh.

Spoločnosť MEAN WELL tak v krátkom čase ocertifikuje viac ako 700 sérii napájacích zdrojov, čo zahŕňa viac ako 9000 modelov štandardných napájacích zdrojov značky MEAN WELL.  

Jonny Huang / Juraj Klein