Ako vybrať vhodný istič

Ako vybrať vhodný istič pre napájacie zdroje vzhľadom na vstupný a špičkový rozbehový prúd?

Napájacie zdroje MEAN WELL majú v špecifikácii uvedené hodnoty vstupného menovitého a špičkového prúdu.
Tieto hodnoty nájdete v PDF špecifikacii v kolonke Input AC current a Inrush current (max.).
Vstupný istič je nutné vybrať tak, aby jeho hodnota bola nad menovitou hodnotou vstupného prúdu (AC current) a aby charakteristika ističa dokázala zvládnuť špičkový nábehový prúd (Inrush current) po dobu dvoch cyklov. Doba dvoch cyklov je doba 2 cykly / 50Hz = 0,04s.

Doporučenia typov ističov a počet maximálne pripojených zdrojov:

Typ zdroja/Istič   B16 C16 C20 D16 D20
APV-12 18ks  31ks  39ks  62ks  78ks 
APV-16 18ks 30ks 37ks 55ks 55ks
LPHC-18 19ks 32ks 40ks 55ks 55ks
LPC-20 11ks 18ks 23ks 36ks 46ks
LPC-35 5ks 8ks 11ks 17ks 22ks
LPC-60 4ks 6ks 8ks 13ks 16ks
LPH-18 18ks 31ks 38ks 55ks 55ks
LPV-20 10ks 17ks 22ks 35ks 44ks
LPV-60 4ks 7ks 8ks 14ks 16ks
LPV-100 2ks 3ks 4ks 7ks 9ks
PLN-30 66ks 66ks 83ks 83ks 83ks
PLN-60 33ks 33ks 41ks 41ks 41ks
LPF-60 12ks 20ks 25ks 41ks 41ks
LPF-90 6ks 10ks 12ks 20ks 25ks
ELG-150 3ks 5ks 6ks 11ks 13ks
HLG-240H 3ks 5ks 6ks 8ks 8ks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tieto počty zdrojov na daný istič sú doporučením a ich reálne počty sú závislé na prevádzkových podmienkach.
Ďalšie informácie nájdete v našej recenzii

Počet zdrojov pripojených na ističe je možné zvýšiť pomocou obmedzovača špičkového rozbehového prúdu ICL-16 a ICL-28.
O obmedzovačoch rozbehového prúdu (inrush current limiter) ICL-16 sa viac dozviete v recenzii.