Ako vybrať vhodný istič

Ako vybrať vhodný istič pre napájacie zdroje vzhľadom na vstupný a špičkový nábehový prúd?

Napájacie zdroje MEAN WELL majú v špecifikácii uvedené hodnoty vstupného menovitého a špičkového prúdu.
Tieto hodnoty nájdete v PDF špecifikacii v kolonke Input AC current a Inrush current (max.).
Nadprúdový ochranný prvok inštalácie (istič) je nutné voliť tak, aby jeho vypínacia charakteristika v požadovanom čase (>40ms) dokázala zvládnuť súčet špičkových nábehových prúdov napájacích zdrojov,  ale súčasne aby  došlo k vybaveniu prvku v prípade skratového prúdu do 0,4s. Napájacie zdroje sú kapacitná záťaž. Nábehový špičkový prúd (Inrush Current) sa uvažuje po dobu dvoch polperiód sínusovky 50Hz t.j. 40ms. Pozornosť si samozrejme vyžaduje prierez použitých vodičov v svetelných okruhoch vzhľadom na skratové prúdy ale aj trvalú záťaž.

Odporúčania typov ističov a počet maximálne pripojených zdrojov:

Typ zdroja/Istič   B16 C16 C20 D16 D20
APV-12 18ks  31ks  39ks  62ks  78ks 
APV-16 18ks 30ks 37ks 55ks 55ks
LPHC-18 19ks 32ks 40ks 55ks 55ks
LPC-20 11ks 18ks 23ks 36ks 46ks
LPC-35 5ks 8ks 11ks 17ks 22ks
LPC-60 4ks 6ks 8ks 13ks 16ks
LPH-18 18ks 31ks 38ks 55ks 55ks
LPV-20 10ks 17ks 22ks 35ks 44ks
LPV-60 4ks 7ks 8ks 14ks 16ks
LPV-100 2ks 3ks 4ks 7ks 9ks
PLN-30 66ks 66ks 83ks 83ks 83ks
PLN-60 33ks 33ks 41ks 41ks 41ks
LPF-60 12ks 20ks 25ks 41ks 41ks
LPF-90 6ks 10ks 12ks 20ks 25ks
ELG-150 3ks 5ks 6ks 11ks 13ks
HLG-240H 3ks 5ks 6ks 8ks 8ks

 

 Tieto a ďalšie aktualizované informácie nájdete aj na stránke 

Installation Manual-MEAN WELL Switching Power Supply Manufacturer

 

Tieto počty zdrojov pre daný ochranný prvok sú odporúčané vzhľadom na zvolenú a potrebnú charakteristiku a ich reálne počty sú závislé na prevádzkových podmienkach, pri dodržaní požadovaných prierezov vodičov v elektrickej inštalácii a podobne.
Ďalšie informácie nájdete v našej recenzii

Počet zdrojov pripojených na jeden svetelný okruh je možné zvýšiť pomocou obmedzovača špičkového rozbehového prúdu ICL-16 a ICL-28. Zariadenia ponúkame v prevedení do rozvádzača na lištu DIN (označenie R) alebo v lineárnom prevedení (označenie L)
O obmedzovačoch rozbehového prúdu (Inrush Current Limiter) ICL-16 sa viac dozviete v recenzii.