Systém KNX pre moderné budovy

Napájací zdroj MEAN WELL KNX-20E-640 pre optimálnu prevádzku moderných stavieb.

Systém KNX pre moderné budovy

Požiadavky na komfort a univerzálnosť obytných či komerčných budov v posledných rokoch neustále rastú. To znamená, že klienti vyžadujú komplexný systém vrátane inteligentného riadenia, nízku energetickú náročnosť a vysoké nasadenie už pri navrhovaní a montáži, pričom aj následná údržba systémov by bola veľmi náročná a zložitá. Vysoká hustota vodičov tiež znamenala vyššie riziko vzniku požiaru. Preto vznikol úplne nový typ elektroinštalácie, ktorá zabezpečuje komunikačnou jednotkou komunikáciu medzi všetkými ovládačmi, snímačmi a pohonmi. Tento inteligentný systém sa nazýva KNX. Systém KNX používa iba dvojvodičovú zbernicu, ktorá prenáša signály medzi jednotlivými komponentami. Zbernica sa vedie súbežne s napájacím káblom 230VAC. Systém KNX tak výrazne znižuje počet vodičov vedených v budove a tým tiež riziko vzniku požiaru a nároky na údržbu.

Obrázok 1 Tradičná elektroinštalácie (vľavo) vs. Systém KNX (vpravo)

Napájací zdroj zbernice KNX

Systém KNX môže mať veľmi jednoduchú štruktúru s niekoľkými zariadeniami, alebo je možné ho aj rozšíriť a napojiť naň až niekoľko stoviek zariadení v rámci celého objektu. V obidvoch prípadoch je nutné zaistiť napájanie zbernice KNX pomocou napájacieho zdroja KNX. Teraz si vysvetlíme, prečo je pre napájanie zbernice KNX nepostrádateľný práve napájací zdroj KNX a prečo tento zdroj nemožno nahradiť bežným napájacím zdrojom. V prvom príklade budeme uvažovať iba s jednoduchým systémom s dvoma zariadeniami (nástenný zapustený vypínač a pohon pre ovládanie elektrických žalúzií) pripojenými ku zbernici KNX (viď obr. 2). V prípade, že užívateľ stlačí vypínač a bude chcieť, aby sa žalúzie vytiahli a on videl z okna, zistí, že systém nefunguje. Nie je možné preniesť digitálny povel od vypínača k pohonu pre pohyb žalúzií, pretože zbernica KNX nemá dostatok napätia. V druhom príklade si predstavme, že je momentálna zbernica napájaná bežným napájacím zdrojom 30VDC. Teraz vypínač môže vyslať signál, tzv. aktívny impulz, do zbernice. Pohon však stále nemôže signál prijať a reagovať naň, pretože signál nie je kompletný a nejedná sa o signál kompatibilný so systémom KNX. Na treťom príklade si budeme demonštrovať funkciu systému napájacieho zdroja KNX so zabudovanou tlmivkou. Potom, čo vypínač vyšle aktívny impulz do zbernice, napájací zdroj KNX vďaka zabudovanej tlmivke ihneď vydá vyrovnávací impulz. Aktívne a vyrovnávacie impulzy sa potom skombinujú do jedného správneho signálu, ktorý sa v digitálnom svete vyjadrí číslom „0“, alebo žiadnym impulzom (iba pri zdroji 30VDC) s vyjadrením „1“. Sekvenčné číslovanie „0“ a „1“ predstavuje skutočnú funkciu/povel, ktorý vypínač odošle k určitému pohonu na žalúzii. Výsledkom je optimálna prevádzka celého systému KNX. Ostatné zariadenia KNX, napr. osvetlenie, kúrenie, systémy HVAC, zabezpečovacie systémy atď., pracujú na rovnakom princípe. Všetky tieto systémy využívajú jednu jedinú zbernicu. Každé zariadenie KNX odoberá z napájania pre odosielanie a prijímanie signálu na zbernicu KNX 10 mA. 

Ak je výstupný prúd napájacieho zdroja 640 mA, je možné ku zbernici KNX pripojiť maximálne 64 zariadení. Preto je napájací zdroj KNX-20E-640 so zabudovanou tlmivkou neodmysliteľnou súčasťou tohto systému a zároveň podmienkou pre udržanie tohto systému prevádzkyschopného.

Obrázok 2 Príklad 1 Zbernica bez napájania (vľavo), Zbernica napájaná iným zdrojom než KNX (uprostred), Komplexný funkčný systém so zbernicou KNX, ktorý vysiela a prijíma správne povely vo formáte „0“ a „1“ pre jednotkovú komunikáciu systému (vpravo).

Rozmery

Všetky zariadenia KNX, vrátane ovládača, snímača pohonu, sa obvykle inštalujú do skríň umiestnených vo vnútri daného objektu. Rozmery zariadenia KNX by mali spĺňať požiadavky normy DIN 43880 tak, aby bola zaistená jednotnosť celej elektroinštalácie. Šírka zariadení KNX je uvedená formou jednej alebo viacerých bežných jednotiek (modulov), pričom bežná jednotka (modul) je definovaná ako 18mm. Bežný model napájacieho zdroja KNX 640 mA má šírku 4 moduly alebo väčšiu. Nový zoštíhlený model MEAN WELL KNX-20E-640, ktorý ma šírku iba 3 moduly, vám umožní vložiť do inštalačnej skrine viaceré zariadenia KNX, čim je možné dosiahnuť väčšiu univerzálnosť v systémoch riadení moderných budov.

 

Záver

Systém KNX ponúka mnoho výhod v oblasti riadenia moderných obytných i komerčných objektov. Napájací zdroj KNX je neodmysliteľným predpokladom optimálnej a spoľahlivej prevádzky systému KNX. Pri vývoji napájacieho zdroja KNX-20E spoločnosť MEAN WELL využila viac než 35 rokov skúseností v odbore elektroinštalácie a preto dokázala navrhnúť a vyrobiť spoľahlivé a bezpečné riešenie napájania pre zbernicový systém KNX.