Platí 7 ročná záruka na LED zdroje HLG?

Platí 7 ročná záruka na LED zdroje HLG?

Áno, na LED zdroje série HLG a HVG platí záruka 7 rokov, ak budú dodržané nižšie uvedené podmienky.

Napájacie zdroje série HLG sú vysokej kvality, pozostávajú s najkvalitnejších súčiastok, komponentov a sú vyrobené špičkovými výrobnými procesmi.
Preto je na ne poskytovaná 7 ročná záruka plynúca od dátumu výroby. 

Pre poskytnutie 7 ročnej záruky je nutné aby boli dodržané tieto podmienky:

- maximálna teplota obalu (uvedená v PDF špecifikácii Tc - T case) musí byť nižšia ako sú dole uvedené:
HLG-40H - maximálna teplota obalu musí byť nižšia ako 75°C
HLG-60H - maximálna teplota obalu musí byť nižšia ako 80°C
HLG-80H - maximálna teplota obalu musí byť nižšia ako 75°C
HLG-100H - maximálna teplota obalu musí byť nižšia ako 75°C
HLG-120H - maximálna teplota obalu musí byť nižšia ako 75°C
HLG-150H - maximálna teplota obalu musí byť nižšia ako 75°C
HLG-185H - maximálna teplota obalu musí byť nižšia ako 75°C
HLG-240H - maximálna teplota obalu musí byť nižšia ako 70°C
HLG-320H - maximálna teplota obalu musí byť nižšia ako 70°C
HVG-100 - maximálna teplota obalu musí byť nižšia ako 75°C
HVGC-100 - maximálna teplota obalu musí byť nižšia ako 75°C

- na poškodenie prepätím nad 4kV (L, N na FG) a 2kV (L na N) (podľa IEC61000-4-5) sa nevzťahuje táto záruka

- v prípade reklamácie a následnej potreby výmeny zdroja série HLG a HVG zostáva zachované výrobné čislo a nezačína plynúť nová záručná doba. 

Napájacie zdroje série HLG a HVG sú navrhnuté s vysokou účinnosťou a využívajú vysoko spoľahlivé komponenty. Tieto zdroje sú testované a navrhnuté pre napájanie LED technológii, sú globálne certifikované (CB, TUV, UL, CE). Pre dodržanie záruky je nutné ich používať v súlade s ich technickou špecifikáciou /vstupné a výstupné parametre, skladovacie a pracovné teploty a pracovná a skladovacia vlhkosť .../.