Čo je to PFC?

PFC - Účinník jalovej zložky

Skratka PFC (Power Factor Correction) je obvod pre kompenzáciu (riadenie) účinníka. PF - Power Factor - znamená účinník jalovej zložky a vyjadruje akú veľkú časť výkonu možno reálne premeniť na užitočnú energiu. V minulosti sa ako účinník označoval cos φ, čo je kosínus fázového posuvu medzi uvažovaným sínusovým priebehom napätia a sínusovým priebehom prúdu. Power Factor - PF zohľadňuje aj priebeh týchto veličín. Jeho hodnota sa pohybuje medzi hodnotou nula a jeden. Čím je hodnota PFC bližšia k hodnote jedna, tým je aj zariadenie efektívnejšie a využíva väčšiu časť dodávanej činnej energie. Vyššiu účinnosť Vášho zariadenia ako prvý ovplyvňuje napájací zdroj.