Ako vybrať zdroj pre inštalácie podľa EN61558-2-16

Ako vybrať zdroj pre inštalácie podľa EN61558-2-16

V priemyselných inštaláciách sa často stretávame s požiadavkou na napájanie
v zhode s normou EN61558-2-16.

Táto norma definuje osobitné požiadavky na napájacie zdroje so zabudovaným bezpečnostným oddeľovacím transformátorom.
Tieto aplikácie sú často v automatizácii, robotike, kde je nutné aby riadiaci panel bol oddelený od sieťového napätia podľa tejto normy.

V našej ponuke nájdete napájacie zdroje na DIN lištu série HDR s výkonom 15W, 30W, 60W a 100W, zdroj KNX-20E-640 pre systémy KNX a priemyselné napájacie zdroje série LRS s výkonom 35W, 50W, 75W, 100W a 150W, taktiež série RSP do výkonu 500W a série UHP do výkonu 750W, ktoré vyhovujú norme EN61558-2-16. 

 

UNormu EN61558-1, EN61558-2-16 pre OVC triedu III a taktiež EN50178, EN60664, EN62477 a EN60204  spĺňajú aj napájacie zdroje série TDR-240.