Význam kódu IP

Význam kódu IP

Aký je význam kódu IPXX (napríklad IP67)?

Kód IPXX znamená odolnosť elektrozariadenia voči vniknutiu cudzích pevných častíc a vody. Označenie IP je odvodené od slov ingress protection. Prvá číslica v tomto kóde (napr. IP67) vyjadruje odolnoť voči vniknutiu pevných častíc a druhá číslica vyjadruje odolnosť voči vniknutiu vody. Kód IP67 značí odolnosť voči prachu a ponoreniu do vody s maximálnou hĺbkou do 1m po dobu do 30 minút.  

Označenia jednotlivých stupňov odolonosti voči vniknutiu pevných častíc :

Stupeň Popis                     
IP0X Žiadna ochrana
IP1X Chránené voči predmetom s priemerom 50mm a viac
IP2X Chránené voči predmetom s priemerom 12mm a viac
IP3X Chránené voči predmetom s priemerom 2,5mm a viac
IP4X Chránené voči predmetom s priemerom 1mm a viac 
IP5X Čiastočne prachotesný
IP6X Prachotesný

Označenie jednotlivých stupňov odolnosti voči vniknutiu vody :

Stupeň Popis             
IPX0 Žiadna ochrana
IPX1 Chránené voči zvisle kvapkajúcej vode
IPX2 Chránené voči zvisle kvapkajúcej vode pri naklonení 15 stupňov
IPX3 Chránené voči striekájucej vode pri uhle až 60 stupňov vertikálne
v množstve 10 litrov za minútu po dobu 5 minút
IPX4 Chránené voči vode striekajúcej zo všetkých smerov v množstve
10 litrov za minútu po dobu 5 minút
IPX5 Chránené voči vodným prúdom vo všetkých smeroch z trysky 6,3mm
pri prietoku 12,5 litra za minútu po dobu 3 minút zo vzdialenosti 3m
IPX6 Chránené voči vlnobitiu vo všetkých smeroch. Voda strieka z trysky
12,5mm pri prietoku 100 litrov za minútu po dobu 3 minút zo
vzdialenosti 3m.
IPX7 Chránené voči ponoreniu do vody s maximálnou hĺbkou do 1m po dobu 
maximálne 30 minút.
IPX8 Chránené voči ponoreniu do vody, zariadenie je odolné voči nepretržitému
ponoreniu za podmienok, ktoré určí výrobca.

Tieto označenia sa riadia normou EN60529.

Pri aplikácii zdrojov s vyšším krytím (IP65, IP67) berte prosím na zreteľ ich pracovné podmienky, ktoré sú uvedené v PDF špecifikácii.
Zdroje s týmto krytím sú odolné voči vode a prachu, ale nie sú odolné voči poveternostným vplyvom. To znamená, že ak do zdroja vnikne voda a následne zamrzne, tak svojou rozťažnosťou môže poškodiť vnútornú izoláciu zdroja a následne zdroj poškodiť. Preto ak riešite umiestnenie zdroja v exteriéri, tak odporúčame zdroj chrániť krytom voči poveternostným vplyvom.