Líniové spojky / KSC

KNX TP líniová spojka a opakovač na predĺženie línie realizovanej systémom skrútenej dvojlinky, napájaný zo zbernice KNX, odber max.

Špecifikácia pre KSC

Model Výstup Výkon
KSC-01L KNX TP spojka/opakovač KNX linia/zbernica odber < 1W z KNX
KSC-02L KNX bezpečnostná spojka/opakovač KNX linia/zbernica odber < 1W z KNX