Líniové spojky / KSR

KNX router umožňuje pripojiť KNX inštaláciu k verejnej dátovej sieti (internetu)

Špecifikácia pre KSR

Model Výstup Výkon
KSR-01IP KNX router KNX