Adaptéry

V našej ponuke nájdete širokú ponuku napájacích adaptérov s výstupným výkonom od 6W do 280W. Nižšie výkony do 60W máme v prevedení adaptér do zásuvky a ostatné sú v stolnom prevedení desktop. Napájacie adaptéry sa dodávajú s výstupným napätím od 3.3V až po 48V DC. Slúžia na napájanie informačnej, kancelárskej a zabezpečovacej techniky. Pre zdravotníctvo sú dostupné adaptéry, ktoré spĺňajú náročné normy.

Adaptéry do zásuvky sú dodávané s výstupným napätím 5V až 48V DC s výkonom 6W až 60W. K dispozícii sú aj modely s výmennou sieťovou vidlicou, čo zjednodušuje ich použitie na celom svete.

Stolné adaptéry desktop sú k dispozícii s výkonom 15W až 360W s jedným výstupným napätím a s výkonom 25W a 50W aj s tromi výstupnými napätiami

Stolné adaptéry medical sú adaptéry desktop, určené pre použitie v zdravotníctve. Dodávajú sa vo výkonoch 12W a 60W s výstupným napätím 3.3V až 48V DC.

Špeciálne adaptéry sú určené do náročných prostredí (vlhké, prašné..), sú dodávané s výkonom 60 až 120W.