Priemyselné zdroje

Priemyselné napájacie zdroje sú napájacie zdroje v kovových krabičkách so svorkovnicou. Dodávajú sa s výkonom od 15W až do 10000W. V tejto sérii nájdete zdroje ktoré je možné paralelne spájať a tak dosiahnuť výkon až 30kW, ale taktiež aj zdroje s programovateľným výstupom a zdroje s viacerými výstupnými hladinami. Priemyselné zdroje sú určené na zabudovanie do zariadení a nájdu využitie v rôznych aplikáciách elektrotechniky. Pomocou držiakov DRL a DRP je možné nižšie výkony montovať aj na DIN lištu.

Séria LRS sú priemyselné napájacie zdroje s výkonom 35W, 50W, 75W, 100W a 150W. Tieto zdroje sú okrem iných noriem v zhode aj s EN61558-2-16.

Séria RSP sú napájacie zdroje so svorkovnicou a PFC, dodávajú sa s výkonom 75W až 15kW. Zdroje s výkonom nad 1500W je možné paralelne spájať. Zdroje s vyšším výkonom sú programovateľné a majú rôzne funkcie (ON/OFF, sense..)

Séria G5 (HRP) sú priemyselné napájacie zdroje so svorkovnicou a PFC s výkonom 75W až 1000W. Vyznačujú sa malými rozmermi, možnosťou diaľkového ovládania (ON/OFF), možnosťou stand by pre verziu G (HRPG). Verzia N3 dokáže pracovať s preťažením až 300%.

Séria SPV s výkonom 150W, 300W a pri väčšom množstve aj 1500W. Zdroje majú programovateľný výstup od 20% do 110% riadiacim napätím.

PFC pre LED sú napájacie zdroje (UHP, HSP, ERP) , so svorkovnicou určené na napájanie LED obrazoviek. Dodávajú sa s výkonom 150W až 500W.

Medical PFC sú napájacie zdroje s výkonom 100W až 1000W a PFC, majú svorkovnicou a sú určené pre použitie v zdravotníctve.

Séria HEP sú napájacie zdroje do náročného (vlhkého, prašného) prostredia, dodávajú sa s výkonom 100W až 600W.

Séria PFC sú napájacie zdroje s výkonom 75W až 10000W. Zdroje sú vybavené PFC a niektoré modely je možné dodať s jedným, dvomi, tromi, alebo štyrmi výstupnými napätiami.

Séria G3 sú napájacie zdroje dodávané s výkonom od 15W do 150W. Tieto zdroje je možné dodať s jedným výstupným napätím, dvomi, tromi a aj štyrmi hladinami výstupného napätia. Tieto zdroje sú odolné voči vybráciam 5G a voči špičkám vstupného napätia do 300V AC. V zdrojoch sú použité kondenzátory s pracovnou teplotou 105°C, čo zvyšuje pracovnú teplotu zdroja až na 70°C. Preto je možné tieto zdroje použiť v tých najnáročnejších podmienkach.

Séria USP sú napájacie zdroje s výkonom 150W až 500W. Zdroje sú v U profile so svorkovnicou. Ich veľkou výhodou je nízka 1U výška a chladenie bez ventilátora.