Líniové spojky / KSC

KNX TP líniová spojka a opakovač na predĺženie línie realizovanej systémom skrútenej dvojlinky (TP), napájaný zo zbernice KNX, odber max.

Špecifikácia pre KSC

Model Výstup Výkon
KSC-01L KNX TP spojka/opakovač KNX 21÷30V KNX TP Bus odber < 10mA z K