Brány / KSI

KNX /USB galvanicky oddelené rozhranie umožňuje pomocou software (napr. ETS) jednoduchú konfiguráciu KNX systému

Špecifikácia pre KSI

Model Výstup Výkon
KSI-01U KNX USB interface KNX mx. 1W (odber 20