Adaptér LED / GSC40E

Napájací prúdový zdroj pre LED s aktívnym PFC v prevedení adaptér do zMEAN WELL

Špecifikácia pre GSC40E

Model Výstup Výkon
GSC40E-1050 adaptér LED prúdový 1050mA 19÷38V 39W
GSC40E-1400 adaptér LED prúdový 1400mA 14÷28V 39W
GSC40E-350 adaptér LED prúdový 350mA 50÷100V 35W
GSC40E-500 adaptér LED prúdový 500mA 40÷80V 40W
GSC40E-700 adaptér LED prúdový 700mA 29÷58V 40W