Aktory / KAA

KNX Aktor /actuator/ s 8 kanálmi so záťažou 16A/220uF na kanál.

Špecifikácia pre KAA

Model Výstup Výkon
KAA-4R4V-10 KNX aktor Rel‚ 230VAC 10A
KAA-8R KNX aktor Rel‚ 230VAC 16A
KAA-8R-10 KNX aktor Rel‚ 230VAC 10A